محصولات

خانه / محصولات / اجرای سیستم درب / درب آکوستیک
 موارد استفاده: گیتس اتاق هتل، سالن کنفرانس، استودیو موسیقی، اتاق جلسه، سالن فیلم پشتیبانی عایق فتیله صدا از طریق استفاده از عایق صدا در اطراف قاب درب ارائه خواهد شد. دی اف و ورقه ورقه و یا به عنوان یک پوشش بر روی صورت ممکن است با چوب طبیعی پوشیده شده است. ما تولید درتولید درب با داشتن ویژگیهای صوتی مناسب این پروژه هستیم.، قاب یک یا دو درب بال، تر و تمیز، قطاری ارزش های صوتی به عنوان یک کل با لولا و فتیله است. درب آکوستیک ما در مقادیر مختلف بین 38-48 دسی بل ساخته میشود. ام