محصولات

خانه / محصولات / سیستم پارتیشن متحرک / Movable / Operable Acoustic Partition Systems
  به عنوان اصل عامل عمل همراه با سیستم راه آهن سقف پنهان فراهم می کند. این سیستم بدون اتصال به زمین اتمام موقعیت میکند. هتل ها، مراکز کنوانسیون، مراکز تجاری، موسسات دولتی و آموزشی، مراکز تفریحی، اتاق های کنفرانس، اتاق جلسه، سالن نمایشگاه، سالن های عروسی و سازمان ها، به اتاق آموزش و دفتر، هر صنعت نیاز به یک محیط انعطاف پذیر برای راه حل های کاربردی و در سطح  بالا ارائه می دهد.
 
ALNOWALL سیستم پارتیشن امکان استفاده از فضای  در حال حرکت به شما ارائه می دهد. برای مثال یک سالن کنفرانس با ظرفیت 500 نفری را به دو سالن 150 و 350 نفری تغیر بدهد. یک سالن بزرگ عروسی یا سالن کنسرت را به دو سالن کوچک که هر دو در یک جا است تبدیل کند. یک سالن غذا خوری بزرگ را به دو سالن کوکتیل و سالن غذا خوری تبدیل کند و نمونه های ان را میتوان چند برار ساخت.
 
طراحی ALNOWALL سیستم پارتیشن متحرک طول مناسب به تقاضای  کاربران ، روکش چوب، ملامین، وینیل، پارچه، آینه، تصویر زمینه، و انتخاب در تنوع برای انطباق رنگ به منطقه تعیین شده، مانند شیشه شریک از طراحی های ابتکاری ما است.
 
ALNOWALL تلاش برای در طول موقعیت سیستم پارتیشن متحرک اهداف نزدیک به صفر باشد. برای این تولید با استفاده از لوازم جانبی نوآورانه و نصب انجام شده است.در نتیجه، یک منطقه بزرگ در یک زمان بسیار کوتاه به راحتی می توانید به مناطق مختلف تقسیم کنید.