محصولات

خانه / محصولات / سیستم پارتیشن / AB Twin
 شیشه دو جداره بدون پروفیل، شیشه به شیشه سیستم پارتیشن. مفهوم طراحی ساده و شیشه ای با محلول رقیق با حداکثر شفافیت  ارائه می دهد.
• پروفایل ثبت ویژه.
•مشخصات عمودی شیشه ای در فضای رنگ شیشه ای همراه با یک سیستم چسب شفاف خاص سازگار با شیشه، سیستم بالادست آلومینیوم.
•ضخامت سیستم: 100 میلی متر.
•ماژول های شیشه ای قابل تعویض. پر از شیشه ای شفاف، جلا شیشه ای و سفارشی طراحی شده شیشه با فیلم.
•حداکثر 8mm و 10mm و-دو جداره، پرده، در صورت لزوم، از سری، پانل های ملامین، ماژول کامل و افزار آسان و نصب و راه اندازی واحد های درب ارائه می دهد.