محصولات

خانه / محصولات / سیستم پارتیشن / AB Omega 80/100
 • سیستم دیوار جداکننده اقتصادی کلاسیک. امگا درب، متشکل از آلومینیوم اختراع، فولاد گالوانیزه تحمل سیستم بن بست درونی. دو جداره، تک قطعه جداره، پرده، در صورت لزوم، از این سری، نرم افزار آسان با پانل های ملامین و ماژول های درب واحد و نصب و راه اندازی کامل ارائه می دهد.
• ماژول تعویض خلیج؛ لیوان پر، لعاب و پر کردن پانل و غیره.
• گزینه ها در ضخامت از سیستم: 100 میلی متر، 80 میلی متر