محصولات

خانه / محصولات / سیستم پارتیشن / AB Mono
•  ثبت پروفایل ویژه.
• فاصله 6 میلی متر افقی و عمودی.  تنظیم آسان به واحدهای نیمه تکه های دو جداره، ساخت مونتاژ و دمونتاژ امکانات با استفاده از داشتن یک ویژگی بزرگ .
• ضخامت سیستم: 100 میلی متر.
• تشکیل شده توسط این لایحه افقی و عمودی دیوار پارتیشن تغییر؛ پانل کامل، لیوان پر، پشم شیشه، بالا و غیره ...
• دو جداره حداکثر از 6mm، تکه، اگر مورد نظر، از سری کرکره، نرم افزار آسان با پانل های ملامین و ماژول های درب واحد و نصب و راه اندازی کامل ارائه می دهد.
• طیف گسترده ای از سیستم های پوشش: HPL، روکش، لاک الکل، پارچه، پانل های شیشه ای با پایان پوشیده شده است.