محصولات

خانه / محصولات / سیستم پارتیشن / AB Minimal
 دیدگاه دیوار نوآورانه پروفیل راز بین شیشه در زاویه دارای یک ساختار ساده ای است.  بنابراین، به طور کامل صاف؛ فضای منحصر به فرد در فضای باز، انعطاف پذیر، پر از نور و یک فضای پر جنب و جوش و انرژی مثبت ایجاد می کند.
• شیشه به شیشه ملحق مشود این سیستم از فروفیل آلمونیم است.
• ضخامت سیستم 40 میلی متر.
• ماژول تعویض خلیج؛ لیوان پر، افقی، عمودی، مورب، و غیره ....
• حداکثر دو جداره 6 + 6 میلی متر 12میلی متر-، 10میلی متر- میلی متر 5 + 5 و، 8 4 + 4 میلی متر روکش، نرم افزار آسان با واحد درب و نصب و راه اندازی  ارائه می دهد.