محصولات

خانه / محصولات / سیستم پارتیشن / AB Flush
پروژه های معماری با توجه به عرض خاص و ارتفاع در ماژول افقی یا عمودی سیستم های پارتیشن در طراحی از دفتر به طور کامل شفاف ترجیح میدهیم
•که متشکل از واحد تکه مرتب شده اند.شیشه mm6 ​​از روش اتصال خاص بر روی شیشه خرد قاب آلومینیومی پنهان (باند) با
•ماژول های دیوار عمودی به عنوان حامل اصلی؛ فولاد گالوانیزه یا آلومینیوم چاک دار پیانو رویال
•ضخامت سیستم: 100 میلی متر
•همه انواع از ادغام درب های شیشه ای.برنامه های کاربردی فیلم بر روی سطوح شیشه ای