پروژه ها

خانه / پروژه ها / عمومی / تالار کنفرانس های وزارت شهرسازی محیط زیست

سیستم استفاده شده

آنکارا ظرفیت 400 نفری- دیوار آکوستیک، ستون و سقف ها-پروژه تسلیم کلید