شرکت

خانه / شرکت / در مورد ما

تابعه های تجاری ما

ALN مبل و معماری

Altın Bölme

از سال 1988؛ سیستم پارتیشن های جداشدنی نصب شده در دفاتر ، سیستم سقف ، دیوار پوشش آکوستیک و سیستم های درب با نوآوری و توسعه ادامه میدهیم.

برای دید متمدن،احساس و آرامش "در بین خود دیوار نسازید"

ALNOWALL

اولین تابعه تجاری درترکیه در پارتیشن و آکوستیک متحرک.

قابلیت های ما خلاقانه ترین راه ها برای لایه انعطاف است.