کیفیت

خانه / کیفیت
شرکت ما با هدف رضایت مشتری با کارکنان جوان و پویا است. Altinbölme با داشتن ستاندارد و کیفیت بالا، با دریافت ISO 9001: 2008 مدیریت کیفیت TS EN 123 و کیفیت خدمات با نام تجاری ما و خدمات ما ثبت نام گواهی به ثبت رسیده است.

خدمات ما همیشه بر اساس اصول رضایت و اعتماد مشتریان خود ارائه شده است. ما باید شایسته اعتماد پایه و اساس سیاست شرکت ما باشیم. رضایت مشتریان ما، برای تعیین موفقیت شرکت ما و منبع غرور در ما است.

همیشه بیشتر از حد انتظار همیشه به یک قدم جلوتر تفاوت ما را از شرکت های دیگر ارائه کرده است. استانداردها و انتظارات ، به طور مداوم تحکیم موقعیت رهبری خود در صنعت مهم ترین اصل ما است.

Kalite Belgelerimiz İçin Tıklayın