شرکت

خانه / شرکت / در مورد ما

Ar-Ge


اساسی ترین قانون برای اطمینان از تداوم قانون نوآوری است. سیستم های ما به منظور کیفیت بالا،کاربرد بهترو برای اوردن رقابت سالم و عملی تر در حال پژوهش مستمر است.

برخی از کارهای موجود، جدید و در حال توسعه ما به شرح زیر است.
  • تمیز، سریع و فیلم ها برای راه حل های رقابتی.
  • عکس و ظاهر طبیعی یا RGB و یا چاپ دارای نور پس زمینه برای آرم.
  • کوارتز، سنگ گرانیت، سنگ مرمر و دارای نور پس زمینه دیوار پارتیشن.
  • به ایجاد چاپ اثر سه بعدی بر روی سطوح شیشه ای با پردازش لیزری.